TKKF Chemik

Zakłady Azotowe Puławy SA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

REGULAMIN WAKACYJNYCH TURNIEJOW W PIŁCE SIATKOWEJ PLAZOWEJ

Email Drukuj PDF

29.05.2019

 1. ORGANIZATOR
  1. Organizatorem Turniejów są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach, TKKF CHEMIK i PTKKF .
 2. CEL
  1. Popularyzacja piłki siatkowej jako jednej z form ruchu na świeżym powietrzu.
  2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Puław i regionu.
  3. Promocja Puław jako miasta przyjaznego kulturze fizycznej.
 3. TERMIN I MIEJSCE
  1. Turnieje odbywać się będą w terminach: 14.07 , 20.07 , 04.08 ,24.08 (godz. 10.00 ) na Plaży Marina Puławy .
 4. ZASADY UCZESTNICTWA
  1. W Turnieju mogą uczestniczyć wszyscy chętni .
  2. Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest posiadanie odpowiedniego stroju ( koszulka, spodenki) przeznaczonego wyłącznie do uprawiania sportu.
  3. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania oraz przestrzeganie Regulaminu Boiska.
  4. Za udział w Turnieju osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzicie (prawni opiekunowie).
  5. Uczestnicy korzystają wyłącznie z boiska.
  6. Uczestnicy Turnieju wpisują się na listę obecności, zawierającą podstawowe dane identyfikacyjne oraz klauzulę zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 5. MONITORING WIZYJNY
  1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Puławach informuje, że na obiekcie Marina stosowany jest monitoring wizyjny, o czym informują także umieszczone na terenie placówki znaki graficzne (piktogramy).
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
  3. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  4. Dane osobowe z monitoringu przechowywane są przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania. Po upływie tego terminu dane są automatycznie usuwane.
  5. Jednocześnie Administrator danych informuje o przysługującym osobie, których dane dotyczą prawie do:
   1. dostępu do treści swoich danych poprzez złożenie wniosku do Administratora danych o wgląd do danych z monitoringu,
   2. usunięcia swoich danych (chyba, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze danych),
   3. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
   4. przenoszenia danych,
   5. wniesienia sprzeciwu,
   6. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej i nie zapewnia ubezpieczenia na życie, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Turnieju.
  2. Organizator nie zapewnia obsługi medycznej.
  3. W przypadku kontuzji i konieczności udzielenia pomocy medycznej Uczestnik wyraża zgodę na powiadomienie przez obsługę techniczną boiska odpowiednich służb ratunkowych.
  4. Uczestnik bierze udział w Turnieju na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Turnieju może pociągać za sobą możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Uczestnik rozważył i ocenił, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Turnieju i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, biorąc udział w Turnieju wyłącznie na własną odpowiedzialność. Podpisując listę Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
  5. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione na boisku.
  6. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia lub odwołania turnieju z ważnych przyczyn.
  7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował na stronie internetowej www.mosir.pulawy.pl.
  8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.


 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Obecnych

Naszą witrynę przegląda teraz 41 gości 

Siatkówka

Najnowsze komentarze

 • Turniej piłki siatkowej plażowej został rozegrany ... więcej
 • Kiedy będą dodane wyniki z trójboju? więcej
 • Czy coś ustalono, czy olano sprawę? więcej
 • Regulamin został ewidentnie zgwałcony. Na dodatek ... więcej
 • Nie ma wyników z czwartej kolejki. Jeżeli tam Ec m... więcej

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information