TKKF Chemik

Zakłady Azotowe Puławy SA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

REGULAMIN

Email Drukuj PDF

XLI Spartakiady Pracowników Grupy Azoty Zakładów Azotowych „Puławy: S.A. na rok 2019

 1. Cel Spartakiady
  1. Upowszechnianie i popularyzowania rekreacji ruchowej i sportu masowego.
  2. Prowadzenie współzawodnictwa pomiędzy jednostkami organizacyjnymi uczestniczącymi w Spartakiadzie.
  3. Integracja środowiska pracowniczego.
 2. Organizatorzy
  Organizatorem XLI Spartakiady jest Ognisko TKKF „Chemik” w Puławach.
 3. Spartakiada finansowana jest w całości przez Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
 4. Termin i miejsce rozgrywek
  1. Konkurencje spartakiadowe rozgrywane będą od stycznia do grudnia 2019 r. z wyłączeniem lipca i sierpnia.
  2. Miejsca rozgrywania poszczególnych konkurencji zostaną podane w regulaminach technicznych
 5. Konkurencje
  1. Piłka nożna, dwa ognie, koszykówka, siatkówka – konkurencje wliczane wyłącznie do klasyfikacji drużynowej.
  2. Warcaby, szachy, ścieżka sprawnościowa, badminton, tenis stołowy, brydż sportowy, ringo, rzuty lotkami, boule, zawody rowerowe, siatkówka plażowa, rzuty podkową, trójbój l.a., pływanie – konkurencje wliczane zarówno do klasyfikacji indywidualnej jak i drużynowej.
 6. Uczestnicy
  1. W Spartakiadzie mogą uczestniczyć pracownicy, emeryci i renciści Zakładów Azotowych „Puławy” S.A., stażyści finansowani przez Powiatowy Urząd Pracy pracujący na rzecz danych jednostek organizacyjnych, pracownicy pracujący na rzecz danych jednostek organizacyjnych zatrudnieni poprzez Agencję Pracy Tymczasowej oraz pracownicy, emeryci i renciści podmiotów gospodarczych wyodrębnionych z Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. (po opłaceniu wpisowego ustalonego przez zarząd Ogniska TKKF „Chemik” w Puławach)
  2. Uczestnicy rozgrywek reprezentują jednostkę organizacyjną, wymienioną w załączniku nr 1, której są pracownikami bądź emerytami (rencistami).
  3. W konkurencji pływanie ustala się podział na następujące kategorie wiekowe:
   • mężczyźni: do 40 lat; 41 – 50 lat; 51 lat i więcej,
   • kobiety: do 45 lat; 46 lat i więcej.
  4. W konkurencjach: ścieżka sprawnościowa, trójbój l.a. ustala się podział na następujące kategorie wiekowe: mężczyźni do lat 40 oraz 41 lat i więcej, kobiety do lat 45 oraz 46 lat i więcej,
  5. W konkurencjach: badminton, zawody rowerowe dla mężczyzn ustala się następujące kategorie wiekowe: do lat 40 oraz 41 lat i więcej
 7. Zgłoszenia do zawodów
  Zgłoszenia przyjmowane są w miejscach i terminach określonych w regulaminach technicznych poszczególnych konkurencji.
 8. Punktacja.
  1. Punktacja do klasyfikacji drużynowej:
   I miejsce - 15 pkt
   II miejsce - 14 pkt,
   III miejsce - 13 pkt. itd.
   Przy ustalaniu klasyfikacji drużynowej Spartakiady nie będzie brany pod uwagę wynik jednej konkurencji, w której drużyna uzyskała najmniej punktów. W przypadku gdy dwie lub więcej drużyn uzyska taką samą ilość małych punktów (suma punktów uzyskanych w klasyfikacji indywidualnej zgodnie z regulaminem technicznym), do klasyfikacji drużynowej zalicza się taką samą liczbę punktów wynikającą z za-jętego miejsca, np. dwie drużyny zajmą pierwsze miejsce to każda otrzyma po 15 pkt, a następna drużyna tak jak za trzecie miejsce, czyli 13 pkt.
  2. Punktacja do klasyfikacji indywidualnej:
   I miejsce - 100 pkt,
   II miejsce - 99 pkt,
   III miejsce - 98 pkt itd.
   Przy ustalaniu klasyfikacji indywidualnej Spartakiady nie będą brane pod uwagę wyniki trzech konkurencji, w których zawodnik (zawodniczka) uzyskał (a) najmniej punktów.
 9. Nagrody.
  1. W poszczególnych konkurencjach:
   Konkurencje wliczane wyłącznie do klasyfikacji drużynowej – pu-chary za miejsce 1 – 3.
   Konkurencje wliczane do klasyfikacji indywidualnej – bony towarowe za miejsca 1 – 3. Wysokość nagród ustalana będzie na bieżąco. Konkurencje, w których zastosowany jest podział wiekowy nagrody będą przyznawane wyłącznie za pierwsze miejsce w kategorii wiekowej
   W konkurencjach: szachy, warcaby, ringo i siatkówka plażowa – dodatkowo będzie przyznana nagroda dla najlepszej kobiety.
  2. Za zajęcie przez jednostki organizacyjne sześciu kolejno najlepszych miejsce w klasyfikacji drużynowej Spartakiady przyznane zostaną następujące nagrody:
   I miejsce - 7.000 zł,
   II miejsce - 6.000 zł,
   III miejsce - 5.000 zł,
   IV miejsce - 3.000 zł,
   V miejsce - 2.500 zł,
   VI miejsce - 2.000 zł.
   Powyższe nagrody winny być przeznaczone na zorganizowanie grupowych imprez rekreacyjnych, zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektów sportowych. Przyznane nagrody mogą być wykorzystane jedynie w okresie roku od zakończeniu spartakiady, tj. od 01 stycznia do 31 grudnia roku następnego po zakończeniu spartakiady. Niewykorzystane środki nie podlegają przesunięciu na lata następne. Sposób pobrania i rozliczenia powyższych nagród określa „Regulamin przyznania i wykorzystania funduszu nagród pieniężnych”. Ponadto zespoły, które zajęły miejsca od 1 do 3 otrzymają puchary i dyplomy.
  3. Dla uczestników Spartakiady, którzy zajęli czołowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej oraz w konkurencjach zaliczanych wyłącznie do klasyfikacji drużynowej, zorganizowana zostanie grupowa impreza rekreacyjna, np. wycieczka, biwak. Zasady doboru uczestników zostały określone w odrębnym regulaminie
  4. Pozostałe nagrody:
   W klasyfikacji indywidualnej kobiet pierwsze trzy miejsca uhonorowane zostaną pamiątkowymi pucharami (statuetkami), ponadto pierwsza dziesiątka otrzyma nagrody w postaci bonów podarunkowych.
   W klasyfikacji indywidualnej mężczyzn pierwsze trzy miejsca zostaną uhonorowane pamiątkowymi pucharami (statuetkami), ponadto pierwsza piętnastka otrzyma nagrody w postaci bonów podarunkowych.
 10. Postanowienia końcowe.
  1. Odwołania dotyczące poszczególnych konkurencji powinny być dostarczone do organizatora w terminie określonym w regulaminie technicznym danej konkurencji. Po upływie ww. terminu odwołania nie będą rozpatrywane.
  2. Protesty dotyczące startu nieuprawnionych zawodników lub innych spraw związanych z przebiegiem zawodów winny być zgłaszane do organizatora (sędziego głównego) zawodów w trakcie trwania zawodów.
  3. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie zarządowi Ogniska TKKF „Chemik”
 11. Ochrona danych osobowych
  1. Organizator Spartakiady oświadcza, że znane mu jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Organizator Spartakiady zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe udostępnione przez uczestników Spartakiady w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz z treściami zawartymi w Regulaminach Technicznych Spartakiady
  3. Organizator ponadto informuje, że wzięcie udziału w dowolnej konkurencji Spartakiady będzie równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem zawodów oraz dla realizacji celów statutowych Ogniska TKKF „Chemik”. Ponadto uczestnictwo w zawodach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na podanie danych osobowych tj. imienia i nazwiska i umownej jednostki organizacyjnej w publikacjach związanych z udostępnieniem wyników zawodów oraz na wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego na wykonywanych podczas zawodów zdjęciach dla celów sprawozdawczych i propagatorskich.

Podział organizacyjny

Spartakiady Pracowników Zakładów Azotowych "Puławy" SA na 2019r. (załącznik nr 1)

 1. Saletra (SAL)
  • Zakład Nawozów (PPN),
  • Wydział Pakowni Saletry, Siarczanu i Kaprolaktamu (HL1) - pracownicy zatrudnieni na saletrze
  • Laboratorium Saletry Amonowej (PJ2)
 2. Amoniak (AMO)
  • Zakład Amoniaku (PPA),
  • Laboratorium Amoniaku (PJ3),
  • Mocznik i Melamina (MOM)
 3. Zakład Mocznika i Melaminy (PPM)
  • Wydział Pakowni Melaminy i Mocznika (HL2)
  • Laboratorium Melaminy i Mocznika (PJ4)
  • Laboratorium Związków Nadtlenowych (PJ6)
 4. Kaprolaktam (KAP)
  • Zakład Kaprolaktamu (TK)
  • Wydział Pakowni Saletry, Siarczanu i Kaprolaktamu (HL1) - pracownicy zatrudnieni na kaprolaktamie
  • Laboratorium Kaprolaktamu (PJ7)
 5. Elektrociepłownia (ELE)
  • Zakład Elektrociepłowni (EC)
  • Laboratorium Energetyczne (PJ5)
 6. Administracja (ADM)
  • Zarząd (Z),
  • Dział Komunikacji Korporacyjnej (ZK),
  • Dział Audytu Wewnętrznego i Zarządzania Ryzykiem (ZA),
  • Generalny Projektant (ZG),
  • Główny Specjalista ds. Doskonalenia Operacyjnego (ZD)
  • Pion Produkcji (P) PB, PD, PP, PJ
  • Pion Energetyczny bez EC,
  • Pion Handlowy bez HL1, HL2 - uwaga: pracownicy służb Inżyniera Utrzymania Ruchu (HLR) sami deklarują którą jednostkę organizacyjną będą reprezentować
  • Pion Wsparcia (W),
  • Pion Finansowy (F),
  • Pion Technologii i Rozwoju (R)
  • Pion Inwestycji (I),
  • Pion Korporacyjny (K),
  • Pion Personalny (O)
  • Dyrektor Produkcji SBT(T) bez Zakładu Kaprolaktamu (TK)
 7. Piazap (PIA)
 8. Maszzap (MAS)
 9. Mezap (MEZ)
 10. Prozap (PRO)
 11. KOLTAR (KOL)
 12. Remzap (REM)


Poprawiony: środa, 13 marca 2019 13:00  

Komentarze  

 
0 #1 L.K. 2019-02-22 15:28
"Zasady doboru uczestników zostały określone w odrębnym regulaminie"
Gdzie się można z nim zapoznać???
Cytować
 
 
0 #2 L.K. 2019-03-12 21:18
Będzie ten "odrębny regulamin" na stronie?
Cytować
 

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Obecnych

Naszą witrynę przegląda teraz 71 gości 

Najnowsze komentarze

 • Turniej piłki siatkowej plażowej został rozegrany ... więcej
 • Kiedy będą dodane wyniki z trójboju? więcej
 • Czy coś ustalono, czy olano sprawę? więcej
 • Regulamin został ewidentnie zgwałcony. Na dodatek ... więcej
 • Nie ma wyników z czwartej kolejki. Jeżeli tam Ec m... więcej

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information