TKKF Chemik

Zakłady Azotowe Puławy SA

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

III Mistrzostwa Puław + GP Lubelszczyzny

Email Drukuj PDF

PlakatRegulamin dotyczy III Mistrzostw Puław w badmintonie, rozgrywanych w ramach Grand Prix Lubelszczyzny 2016 (GPL16), organizowanych 20.03.16r. przez Ognisko TKKF Chemik Puławy, UKT Chemik Puławy, oraz PTKKF Puławskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zwanych dalej organizatorami.

 1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 19.03.2016r do godz. 20.00. Po zamknięciu listy startowej organizator dokona losowania.
  Format zgłoszenia : Imię i Nazwisko, klub/miejscowość, numer kategorii i liczba gier.
  W przypadku braku partnera, podać w zgłoszeniu np. kat.Debel M – szukam partnera. Organizator losowo dobiera partnerów poszukujących pary.
 2. Wpisowe: 20 zł pełnoletni, 5 zł niepełnoletni. Opłatę startową uiszcza się w dniu zawodów.
 3. Kategorie, system rozgrywek, punktacja i ranking: wg regulaminu GPL 16.
 4. Organizatorzy zapewniają lotki nylonowe. Dopuszcza się grę własnymi lotkami piórowymi.
 5. Organizator podczas zawodów zapewnia opiekę medyczną tylko i wyłącznie w postaci pomocy doraźnej (apteczka) . W wypadku poważnego urazu zostaje wezwana karetka.
 6. Uczestnik podpisując listę startową potwierdza, że akceptuje regulamin i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny badminton. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Za rzeczy zagubione lub skradzione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Wszyscy obecni wyrażają zgodę na publikacje ich wizerunku w mediach. Biorąc udział w turnieju i akceptując regulamin rozgrywek tym samym zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych takich jak imię i nazwisko, klub czy też reprezentowane miasto w celach promocyjnych badmintona przez organizatora turnieju i GPL 16.
 9. Zawodników obowiązuje strój sportowy, a pozostałych zmienne obuwie lub worki ochronne.
 10. Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę gier jedzenia i napojów.
 11. Wszelkie spory rozstrzyga sędzia główny.
 12. Prawo zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom. Organizator zobowiązuje się o poinformowaniu o zmianach na stronie internetowej nie później niż 7 dni przed rozegraniem turnieju.
 13. Nagrody: za miejsca I-III w każdej kategorii medale i dyplomy.
 14. Pozostałe przepisy wg regulaminu GPL 16.

REGULAMIN GRAND PRIX LUBELSZCZYZNY 2016.

 1. Głównym organizatorem GRAND PRIX LUBELSZCZYZNY 2016 ( w skrócie GPL 16) jest klub Yonex Team Lublin. Nazwa GPL 16 są zastrzeżone jako własność klubu Yonex Team Lublin. Współorganizatorem jest Ognisko TKKF Chemik Puławy.
 2. Cykl turniejów GPL 16 ma charakter otwarty. Prowadzony będzie ranking zawodników.
 3. Informacje na stronie www.tkkfchemik.pl
 4. Główny organizator GPL 2016 odpowiada za prowadzenie rankingu, aktualizację informacji dot. GPL 16, nominację głównego sędziego danego turnieju i losowanie turniejów .
 5. Zgłoszenia. Dzień przed turniejem do godziny 20.00. W wyjątkowych sytuacjach decyduje organizator danego turnieju. Format zgłoszenia : Imię i Nazwisko, klub/miejscowość, numer kategori i liczba gier. W przypadku braku partnera, podać w zgłoszeniu np. kat. Debel M – szukam partnera. Organizator danego turnieju losowo dobiera partnerów poszukujących pary.
 6. Harmonogram gier: ustala organizator danego turnieju
 7. Opłatę startową uiszcza się w dniu zawodów, kwoty ustala organizator danego turnieju.
 8. Organizator danego turnieju zapewnia lotki nylonowe. Dopuszcza się grę własnymi lotkami piórowymi według klasyfikacji PZBad ( bez rozliczania ich kosztów).
 9. Uczestnik podpisując listę startową potwierdza, że akceptuje regulamin i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do uprawiania dyscypliny badminton. Zawodnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.
 10. Organizator danego turnieju podczas zawodów zapewnia opiekę medyczną tylko i wyłącznie w postaci pomocy doraźnej (apteczka) . W wypadku poważnego urazu zostaje wezwana karetka.
 11. Kategorie:
  1. Singiel: Dzieci do 9 lat
  2. Singiel: Dziewczyny A
  3. Singiel: Dziewczyny B
  4. Singiel: Chłopcy A
  5. Singiel: Chłopcy B
  6. Singiel: Kobiety A 16+
  7. Singiel: Kobiety B 16+
  8. Singiel: Mężczyźni A 16+
  9. Singiel: Mężczyźni B 16+
  10. Debel: Kobiety 16+
  11. Debel: Mężczyźni i Mixty 16+
  1. Każdy uczestnik musi posiadać dokument tożsamości. Pod uwagę brany będzie rocznik zawodnika. Starsi nie mogą grać w młodszych kat. Młodsi mogą grać w starszych kat. za dodatkową opłatą i zgodą organizatora turnieju.
  2. Kategorie można zmieniać na kolejnych turniejach jednak punkty rankingowe nie przechodzą do innej kategorii.
 12. Kategoria A zawodnicy zaawansowani, B zawodnicy początkujący. W kategorii B nie mogą grać zawodnicy obecnie i w przeszłości klasyfikowani w tabelach PZBad. Uczestnicy mogą brać udział w 2 grach w jednej kategorii.

 13. Ranking. Za zajęte miejsca w turniejach będzie przyznawana określona ilość punktów do rankingu, dla każdej kategorii oddzielnie wg tabeli nr 1.

  Tabela nr 1

  M- ce PUNKTY
  1 220
  2 200
  3 180
  4 160
  5 150
  6 140
  7 130
  8 120
  9 115
  10 110
  11 105
  12 100
  13 95
  14 90
  15 85
  16 80
  17 75
  18 70
  19 65
  20 60
  21 55
  22 50
  23 45
  24 40
  25 35
  26 30
  27 25
  28 20
  29 15
  30 10
  31... po 5
  32 5
  1. Każdy turniej ma jednakową punktację.
  2. Zawodnicy będą rozstawiani wg aktualnego rankingu GPL w danej kategorii z uwzględnieniem rozstawień klubowych, a w dalszej kolejności wg rankingu organizatora turnieju. W grach podwójnych ranking jest prowadzony dla każdej osoby indywidualnie.
  3. Na każdym turnieju rozgrywane są mecze o 3-miejsca. Mecze o miejsca szczegółowe, w miarę możliwości czasowych. Decyzję podejmuje sędzia główny danego turnieju i informuje podczas rozgrywek.
  4. W przypadku, gdy w turnieju zawodnicy zajmują miejsca ex aequo to punkty naliczane są jak za miejsce środkowe z zaokrągleniem w górę. Np. za zajęcie miejsc 5-8 zawodnik otrzymuje punkty za miejsce 6.
  5. Organizator może połączyć kategorie. (poniżej pięciu startujących). Powstaje kat. OPEN ale zawodnikom z:
   1. kat. A punkty będą przydzielane zgodnie z zajętym miejscem na turnieju i zapisywane w rankingu GPL w kat. A.
   2. kkat. B punkty będą przydzielane wedle kolejności samych zawodników z kat. B. z pominięciem zawodników kat. A i zapisywane w rankingu GPL w kat. B.
  6. Do końcowej klasyfikacji GPL 16 wliczane są punkty zawodnika ze wszystkich turniejów.
 14. System rozgrywek: ustala organizator danego turnieju w zależności od ilości zawodników. Informację poda w dniu rozgrywek.
 15. Zasady ogólne:
  1. Zawodników obowiązuje strój sportowy, a pozostałych zmienne obuwie lub worki ochronne
  2. Za rzeczy zagubione lub skradzione podczas zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
  3. Biorąc udział w turnieju i akceptując regulamin rozgrywek, uczestnik tym samym wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i danych osobowych takich jak imię i nazwisko, klub czy też reprezentowane miasto w celach promocyjnych badmintona przez organizatora turnieju.
  4. Organizator danego turnieju za m-ca I-III zapewnia dyplomy i medale dla 11 kategorii.
  5. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje organizator GPL 16 i sędzia główny turnieju.(stosuje się regulaminy sportowe PZBad). Decyzje te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo zmian i poprawek regulaminu GPL 16 w trakcie trwania rozgrywek pod warunkiem opublikowania ich na 7 dni przed datą kolejnego turnieju, na stronie internetowej. Prawo zmiany niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorom Yonex Team Lublin i Ognisku TKKF Chemik Puławy.

 

Poprawiony: poniedziałek, 14 marca 2016 12:59  

Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież


Obecnych

Naszą witrynę przegląda teraz 33 gości 

Najnowsze komentarze

 • Turniej piłki siatkowej plażowej został rozegrany ... więcej
 • Kiedy będą dodane wyniki z trójboju? więcej
 • Czy coś ustalono, czy olano sprawę? więcej
 • Regulamin został ewidentnie zgwałcony. Na dodatek ... więcej
 • Nie ma wyników z czwartej kolejki. Jeżeli tam Ec m... więcej

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information